Czym różni się zooterapia od zoopsychologii (antrozoologii)? W tym miejscu spróbujemy wykazać różnice.

  1. W zooterapii wykorzystujemy przede wszystkim zwierzęta, których właścicielami są zooterapeuci. Jako zoopsycholog pracujemy z obcym zwierzakiem.
  2. Pacjent/klient zooterapeuty ma do czynienia ze zwierzęciem tylko podczas spotkania zooterapeutycznego, z tego powodu nie musi on posiadać umiejętności i wiedzy z zakresu antrozoologii;
  3. Zooterapeuta skupia się w swojej pracy na budowaniu progresu terapeutycznego; zoopsycholog pracuje nad usprawnieniem relacji człowiek- zwierzę oraz człowiek-człowiek w codziennym funkcjonowaniu.
  4. zmiany osobowościowe zachodzące u klienta w trakcie zooterapii, mogą być następstwem wielu czynników i oddziaływań terapeutycznych wykraczających poza sferę zooterapeutyczną; w przypadku zoopsychologii zmiany osobowościowe członków grupy ( np.rodziny) zachodzą pod wpływem nauki budowy prawidłowych relacji człowiek-zwierzę oraz budowy hierarchii grupowej dostosowanej do potrzeb etologicznych i społecznych zwierzaka.
  5. Celem zooterapii jest uzyskanie progresu terapeutycznego oraz poprawy zdrowia pacjenta/klienta. W przypadku zoopsychologii, celem jest nadanie nowych kompetencji społecznych członków grupy, w której funkcjonuje zwierzę.
  6. Uczestnikami zooterapii są oprócz zwierzęcia ludzie. Zoopsycholodzy bardzo często pracują z różnymi zwierzętami, które przebywają w tym samym domu i których relacje również są zaburzone.