CELE  I  SPOSOBY ICH REALIZACJI

paragraf 8

a/Celem i zadaniem Stowarzyszenia jest rozwijanie wiedzy i badań na temat Zooterapii jako techniki:

  1. wspomagającej proces terapeutyczny – jako część składowa innych terapii, takich jak fizjoterapia, oligofrenoterapia, socjoterapia, resocjalizacja, wspomaganie sensomotoryczne, psychoterapia, terapia pedagogiczna, wspomaganie nauki uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz innych terapii prowadzonych z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i osobami starszymi, mającymi na celu uruchomienie prawidłowego progresu rozwojowego i redukcję przeszkód tak w zakresie somatycznym jak i psychicznym oraz funkcjonowania społecznego.

 

  1. prowadzonej jako integralna część terapii właściwej w tym samym miejscu i w tym samym czasie pod okiem tego samego terapeuty głównego (odpowiadającego za prowadzenie terapii właściwej) zwanego dalej providerem.

 

  1. określonej prawnie zgodnie z nomenklaturą prawa międzynarodowego i krajowego formy techniki terapeutycznej będącej częścią składową metody terapeutycznej posiadającej algorytm, kanon i osadzonej w określonym nurcie terapeutycznym.

 

  1. będącej zestawem zachowań, ćwiczeń i informacji opartych na rzetelnej wiedzy naukowej i badawczej – mającej swoje umocowania w naukach przyrodniczych, medycznych i społecznych.

5. Ograniczonej prawem karnym, formy leczenia człowieka – wymagającej od zooterapeuty działań zgodnych z wytycznymi obejmującymi inne zawody medyczne (terapeutyczne).

6. Ograniczonych prawem karnym i etycznym zasad doboru i pracy zwierząt, wymagającej od nich wrodzonej dużej sprawności fizycznej, emocjonalnej i psychicznej – będących podstawą do pracy terapeutycznej oraz zasad doboru metod, technik i ćwiczeń mających na celu odreagowanie pracy terapeutycznej u zwięrząt .

 

b/ wspieranie i kreowanie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych opartych na działaniach proetologicznych i terapeutycznych,

– wspieranie społecznej aktywności obywateli w zakresie usystematyzowania standardów pracy zooterapeutycznej .

 

paragraf 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

– certyfikowanie specjalistów zooterapeutów, pracujących zgodnie ze standardami pracy terapeutycznej, określonymi w nadrzędnym zakresie leczenia i etyki.

– certyfikowanie szkół zooterapeutycznych oraz wykładowców mających odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia szkoleń zooterapeutycznych jako wystandaryzowanych technik terapeutycznych oraz ocena jakości szkoleń i warsztatów.

– nadawanie uprawnień do wykonywania zadań zooterapeutycznych poza granicami naszego kraju, zgodnie z przyjętym przez Stowarzyszenie kanonem, zestawem badań – jako technika autorska Stowarzyszenia

– pomoc w organizowaniu szkoleń zawodowych zooterapeutycznych ,

– organizowanie spotkań o tematyce zooterapeutycznej i edukacyjnej w szkołach i ośrodkach wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz przeznaczonych dla osób dorosłych,

– prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej , edukacyjnej,

– pomoc w pisaniu, wydawaniu i dystrybucji materiałów, w postaci książek i publikacji etc, których treść jest zgodna z wyznaczonymi celami i w ograniczonych naukowo granicach przez Stowarzyszenie.

– wymiana informacji , wiedzy i doświadczeń między organizacjami i szkołami terapeutycznymi na terenie kraju i poza jego granicami,

– współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze terapeutycznym ,

– wspomaganie się wiedzą i doświadczeniem ludzi z o środków naukowych w przypadkach kiedy ta pomoc będzie potrzebna do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia .