Certyfikacja hodowli odbywa się w kilku etapach.

  1. wypełnienie wstępnej ankiety diagnostycznej
  2. udział w programie „tajemniczy klient”
  3. ocena stanu prowadzenia hodowli pod kątem prawidłowej socjalizacji zwierząt oraz dostarczania im odpowiednio zoptymalizowanych bodźców.
  4. monitoring prowadzonej działalności hodowlanej pod kątem utrzymania norm jakościowych.

Po każdym z etapów badania hodowca otrzymuje ocenę

A – bez zastrzeżeń

B – z zastrzeżeniami, możliwymi do skorygowania, ograniczającymi chwilowo wydanie certyfikatu

C – z zastrzeżeniami ograniczającymi trwale zakres prowadzenia zooterapii przez zwierzęta pochodzące z hodowli, np ze względu na wzorzec rasy (terapia prowadzona tylko metodą ruchową) lub skierowana tylko do osób dorosłych, lub skierowana do młodzieży z zaburzeniami w autoregulacji emocjonalnej, etc

CB – z zastrzeżeniami ograniczającymi trwale zakres prowadzenia zooterapii przez zwierzęta pochodzące z hodowli, np ze względu na wzorzec rasy (terapia prowadzona tylko metodą ruchową) lub skierowana tylko do osób dorosłych, etc i dodatkowo z zastrzeżeniami, możliwymi do skorygowania, ograniczającymi czasowo wydanie certyfikatu.

D – z zastrzeżeniami eliminującymi zwierzęta do pracy terapeutycznej.

Do oceny każdorazowo dołączony jest opis, wyjaśniający, które z badanych elementów nie spełniały warunków otrzymania oceny pozytywnej i dlaczego. W przypadku uzyskania oceny B lub CB, hodowca otrzymuje listę zastrzeżeń z informacją w jaki sposób należy dokonać zmian w prowadzeniu hodowli.

Uwaga: Nie istnieje możliwość wystawienia osobnych ocen np. na poszczególne samice, na część hodowli, etc. Certyfikat otrzymuje hodowca (za całość swoich działań) a nie zwierzę i w taki sposób będzie rozumiany ten dokument przez przyszłych kupujących.

W przypadku uzyskania oceny na pierwszym, drugim i trzecim etapie certyfikacji

A – hodowca przechodzi do kolejnego etapu badania

B – hodowca otrzymuje szczegółową opinię wraz z listą zmian i wymogów, które muszą zostać wdrożone aby uzyskać na danym etapie ocenę pozytywną. Po powtórnym badaniu, które zostało ocenione pozytywnie, hodowca przechodzi, do kolejnego etapu diagnozy.

C – hodowca otrzymuje szczegółowy raport z badania z wyszczególnieniem elementów, które eliminują zwierzę z wykonywania określonych czynności. W przypadku akceptacji tych zastrzeżeń, hodowca może wziąć udział w kolejnym etapie badania.

CB – sytuacja adekwatna jak w punkcie B i C (łącznie).

D –  hodowca otrzymuje szczegółowy raport z wyszczególnieniem tych elementów, które powodują, że zwierzęta pochodzące z tej hodowli nie nadają się do pracy terapeutycznej. (ten certyfikat nie musi oznaczać, że hodowca źle prowadzi swoją hodowlę – jednak jego zwierzęta nie powinny być używane w celach terapeutycznych z uwagi na niemożność w określonych warunkach spełnienia odpowiednich norm związanych z ich socjalizacją i/lub prawidłowym dostarczaniem bodźców).

W przypadku uzyskania oceny końcowej certyfikacji. 

A – hodowca otrzymuje certyfikat

D – hodowca nie uzyskuje certyfikatu

Uzyskany Certyfikat jest bezterminowy, jednak hodowla biorąca udział w projekcie, wyraża zgodę na czasowe jej monitorowanie i wystawianie ocen okresowych. Sposób oceniania ewaluacyjnego, jest taki sam jak w przypadku diagnozy certyfikacyjnej. Istnieje na jej podstawie możliwość zawieszenia czasowego lub cofnięcia uzyskanego certyfikatu. 

Hodowca pragnący wycofać się z udziału w projekcie może to zrobić w każdym momencie. Jednak po wycofaniu się, z uwagi na zakończony monitoring, traci prawo do posługiwania się certyfikatem.

Przebieg certyfikacji jest odpłatny. Każdy z etapów jest płatny osobno. 

O szczegóły proszę pytać mailowo terapia@zooterapia.org.pl lub telefonicznie 511363206