IMG_3598Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w terapii z wykorzystaniem psów i kotów. Zrzeszamy dogoterapeutów i felinoterapeutów z całego kraju

Dogoterapeuci/kynoterapeuci oraz felinoterapeuci zrzeszeni w Związku prowadzą zajęcia w formie

 • zajęć indywidualnych – w domu klienta lub gabinecie zooterapeutycznym
 • zajęć grupowych – w miejscu wskazanym przez zamawiającego
 • wsparcia terapii innych specjalistów (fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, resocjalizatorów etc)

Etapy terapii z wykorzystaniem zwierząt

 1. diagnoza klienta/pacjenta
 2. spotkanie z koordynatorem prowadzonych do tej pory zajęć terapeutycznych, w celu ustalenia wspólnych celów i zadań.
 3. zoooterapia właściwa – zajęcia dogo/felinoterapeutyczne
 4. prowadzenie okresowych badań ewaluacyjnych i wprowadzanie korekt w zakresie oddziaływań zooterapeutycznych w porozumieniu z głównym terapeutą prowadzącym klienta/pacjenta.

Zooterapię prowadzimy w następujących kierunkach

 1. korekty zachowań i reakcji emocjonalnej
 2. nabywania nowych kompetencji psychospołecznych
 3. nabywania nowych umiejętności społecznych, samoobsługowych
 4. kompensacji deficytów rozwojowych, osobowościowych, innych
 5. likwidacji zaburzeń opozycyjno-buntowniczych
 6. likwidacji zaburzeń w autoregulacji emocjonalnej
 7. kompensacji deficytów w zakresie budowy prawidłowych relacji, przywiązania i opieki
 8. terapii ADHD, FAS, PTSD,
 9. Wsparcie rozwoju dzieci przebywających w opiece zastępczej i adopcyjnej
 10. Pomoc w zapamiętywaniu materiału dydaktycznego oraz w nauce przedmiotów szkolnych, kompensacja  zaburzeń uwagi.

 

Zapraszamy do współpracy instytucje oraz osoby indywidualne.