Zapraszamy do współpracy instytucje zainteresowane kompleksową usługą zooterapeutyczną w postaci autorskich cykli terapeutycznych, tworzonych na potrzeby określonej grupy osób – dzieci, młodzieży, dorosłych.

Zajęcia mogą być organizowane w ramach cyklicznych zajęć stacjonarnych

  1. w ramach cyklicznych spotkań grupowych (np zajęć organizowanych raz w tygodniu) których celem będzie nauka kompetencji, korekta dysfunkcji, wzmocnienie innych oddziaływań kompensacyjnych – np zajęcia organizowane przez placówki oświatowe, wychowawcze, socjalizacyjne, lecznicze, rehabilitacyjne, interwencyjne, ośrodki dla uchodźców, etc
  2. w ramach obozów zooterapeutycznych wyjazdowych i stacjonarnych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych – z zamkniętym ramowo autorskim programem rehabilitacyjnym, profilaktycznym, terapeutycznym z wykorzystaniem zwięrząt, etc
  3. w ramach projektów unijnych mających na celu integrację społeczną i podniesienie kompetencji uczestników – osób bezrobotnych i niepełnosprawnych – jako cykl zajęć grupowych i wsparcia indywidualnego – opracowany i dostosowany do potrzeb projektu i beneficjentów.

Więcej informacji otrzymają Państwo od nas mailowo lub telefonicznie. Zapraszamy do współpracy.