Od dnia 1 września 2013 roku każda z osób, które ukończyły kurs zawodowy akredytowany przez nasz Związek otrzymuje międzynarodowy certyfikat zawodowy – czyli – zaświadczenie o wpisie na listę certyfikowanych przez PZZiPZP zooterapeutów.

Wydawane zaświadczenie posiada:

 • logo i nazwę Związku Zawodowego Zooterapeutów
 • numer przyznanej akredytacji
 • datę wydania zaświadczenia
 • numer certyfikatu ukończenia szkolenia zawodowego
 • podpis przedstawiciela PZZiPZP z siedzib w Katowicach

Certyfikat uprawnia do wykonywania zawodu na terenie krajów Unii Europejskiej, państw obu kontynentów amerykańskich, Australii oraz wybranych krajów na kontynentach afrykańskim i azjatyckim.

TYLKO ZAŚWIADCZENIE O WPISIE NA LISTĘ AKREDYTACYJNA ZWIAZKU ZAWODOWEGO I/LUB SZKOŁY TERAPEUTYCZNEJ BĘDACEJ STOWARZYSZENIEM, UPRAWNIA DO PRACY ZAGRANICA

Szkoła terapeutyczna oraz Zwiazek Zawodowy, wydajace zaświadczenie międzynarodowe musza posiadać opisana i wydana (także w formie papierowej):

 • własna metodę terapeutyczna, oparta o badania naukowe i międzynarodowa wiedzę naukowa, w zakresie:
  • w zakresie terapii człowieka;
  • określonej metody oddziaływania na organizm człowieka, która posługuj się terapeuci
  • zakres oddziaływań popartych badaniami naukowymi mających na celu poprawę zdrowia człowieka

brak stworzonej i osadzonej naukowo unikatowej metody pracy zooterapeutycznej nie uprawnia firmy szkolącej do wystawienia certyfikatu międzynarodowego.

Więcej szczegółów uzyskacie Państwo dzwoniąc pod nr 511363206