Certyfikacja odbywa się w ramach indywidualnego spotkania, w trakcie którego obserwowane są zachowania zwierząt, w różnych sytuacjach, pod względem

 1. typu budowania relacji społecznych
 2. relacji zwierzę – właściciel (dogoterapeuta, felinoterapeuta)
 3. stopnia posłuszeństwa oraz reakcji na polecenia, nagrody i kary
 4. Cech osobowościowych zwierzęcia
 5. stopnia narastania lęku u zwierzaka oraz przyczyn jego narastania
 6. rodzaje reakcji zwierzęcia na zagrożenie
 7. stopień męczliwości
 8. inne ważne reakcje zwierzęcia, pozwalające na profesjonalną pracę.
 9. ogólnej kondycji i zdrowia zwierzęcia

W wyniku przeprowadzonej obserwacji zwierzę może otrzymać następującą ocenę

A – bez zastrzeżeń

B – z zastrzeżeniami, możliwymi do skorygowania, ograniczającymi chwilowo zakres prowadzonej terapii

C – z zastrzeżeniami ograniczającymi trwale zakres prowadzenia zooterapii, np ze względu na problemy z przemieszczaniem się (terapia prowadzona tylko w miejscu zamieszkania psa) lub skierowana tylko do osób dorosłych, etc

D – z zastrzeżeniami eliminującymi zwierzę do pracy terapeutycznej.

 

Certyfikat może zostać wydany na okres

 • 1 roku w przypadku otrzymania oceny A i C
 • 3 miesięcy w przypadku oceny B
 • bezterminowo w przypadku uzyskania oceny D

Ocenę D otrzymują zwierzęta,

 1. których zaburzenia w reakcjach i zachowaniu wynikają z niewłaściwego prowadzenia przez właściciela
 2. które wykazują podwyższony poziom lęku, szybką męczliwość, zaniżoną sprawność fizyczną, tendencje do wycofania, intrawertyzm
 3. traumatyczną przeszłość (częste zmiany właściciela, bezdomność, pobyt w schronisku, niektóre adopcje, uległy wypadkowi, były bite, głodzone, zaniedbywane, etc)
 4. które w przeszłości doznały uszkodzenia ciała, którego następstwa, zwierzę nadal odczuwa (np. złamania kończyn, miednicy, ogona, urazy głowy, naderwanie mięśni, bóle reumatyczne, etc)
 5. choroby obniżające sprawność fizyczną (choroby serca, nerek, cukrzyca, inne)
 6. zaburzenia mogące świadczyć, ze zwierzę jest potomkiem związku kazirodczego.
 7. zwierzęta przygotowywane do pracy terapeutycznej przez wyspecjalizowane podmioty, które w póżniejszym czasie odsprzedawane są z już posiadanym certyfikatem. Przyczyna odrzucenia jest niemożność przewidzenia reakcji zwięrzęcia w nowym miejscu i z nowym włascicielem.

Na spotkanie właściciel przyjeżdża z

 • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia psa, przebytych chorobach i odnotowanych wypadkach, jakich doznał.
 • dokumentem potwierdzającym pochodzenie zwierzaka (rodowód)
 • dokument potwierdzający prawo do własności zwierzaka i/lub historię jego poprzednich właścicieli (dokument zakupu, adopcji, inne)

Jeśli właściciel zwierzęcia nie jest zooterapeutą – zwierzę wykorzystywane będzie do pracy terapeutycznej przez inne osoby, które na co dzień mieszkają w innym miejscu, wówczas na spotkanie powinien przyjechać również zooterapeuta.

Certyfikację prowadzą specjaliści zrzeszeni w Związku – koszt spotkania wynosi 500 zł.

Certyfikat wystawiany jest przez Związek, na podstawie otrzymanych ocen zwierzaka.

W celu uzyskania większej ilości informacji i/lub umówienia spotkania prosimy o kontakt mailowy certyfikat@zooterapia.org.pl