w roku 2018 kursy w zakresie zoopsychologii będą organizowane indywidualnie lub w bardzo małych zespołach. Terminarz szkolenia zostanie każdorazowo ustalony indywidualnie.

 

zapisy na szkolenia odbywają się telefonicznie +48/511363206 lub mailowo: terapia@zooterapia.org.pl