Zapraszamy na jedyne w kraju dwudniowe szkolenie dla specjalistów w zakresie hipoterapii, alpakoterapii, felinoterapii i dogoterapii/kynoterapii oraz innych odmian zooterapii mające na celu przybliżenie Państwu zasad pracy zooterapeutycznej z dzieckiem z zaburzeniami w autoregulacji emocjonalnej i doświadczającym stresu traumatycznego.

Uwaga: w przypadku osób z zaburzeniami postraumatycznymi, nie wolno stosować zooterapii, nawet w ramach prowadzenia terapii wspierającej lub zajęć rekreacyjnych. Stanowi ona zagrożenie tak dla pacjentów/klientów jak i dla zwierząt. Jednak, pomimo naszej czujności, zdarza się, że mamy do czynienia z osobą po traumie. To szkolenie ma na celu nauczyć Państwa, co należy robić w takiej sytuacji aby ograniczyć negatywne skutki. 

Celem szkolenia jest przybliżenie Państwu

  • zasad pracy z dziećmi wykazującymi nadmierne pobudzenie emocjonalne
  • zasad prowadzenia zwierząt pracujących z dziećmi po przeżytej traumie
  • metodyki pracy z dziećmi po traumie (zasady budowy ćwiczeń)
  • grzechy główne w pracy z dzieckiem z zaburzeniami w autoregulacji emocjonalnej, czyli na co zwrócić szczególną uwagę w pracy z dzieckiem po traumie.

Praca z dzieckiem, które doświadczyło w przeszłości lub doświadcza obecnie stresu traumatycznego, to praca specyficzna, która wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności tak ze strony zooterapeuty jak i zwierząt, które biorą udział w terapii. Zachowanie dziecka z zaburzeniami w autoregulacji emocjonalnej będzie zawsze wyzwalać wzrost napięcia u zwierząt biorących udział w terapii.

Niejednokrotnie zdarza się, że wierzę, (koń,pies, kot, osioł, alpaka) , które na co dzień jest spokojnym zwierzęciem zaczyna w trakcie terapii zachowywać się w sposób niewłaściwy. Staje się niespokojne, pobudzone. W konsekwencji pojawiają się zarzuty w kierunku właściciela, że niewłaściwie przygotował zwierzę do pracy. Nie zawsze jest to wina właściciela ale sytuacji w jakiej znalazło się zwierzę. Aby uniknąć podobnych sytuacji, należy zwiezraka zaopatrzyć w odpowiednie umiejętności a dodatkowo stworzyć takie ćwiczenia zooterapeutyczne, aby uniknąć wzrostu napięcia u dziecka i wyzwolenia w nim niepotrzebnych emocji.

Praca z dzieckiem, które doznało traumy, wymaga przestrzegania szeregu zasad budowy ćwiczeń, procedur postępowania, etc. Ta praca różni się od pracy z osobami, które nie doświadczyły w przeszłości stresu traumatycznego. Brak znajomości zasad i procedur nie zwalnia specjalistów od odpowiedzialności za swoje działania – w  tym odpowiedzialności prawnej. Dlatego warto zapoznać się z materiałem, który ma za zadanie przybliżyć zooterapeutom zasady pracy z osobami z nadmiernym pobudzeniem emocjonalnym.

Jako zooterapeuci nie mamy wpływu na to, jakie trafia do nas na terapię dziecko – mamy wpływ na poziom naszej wiedzy, w zakresie pracy z takim dzieckiem.

Program szkolenia obejmuje

dzień I

1. co to jest trauma, stres traumatyczny i zaburzenia postraumatyczne – charakterystyka pojęć

2. podłoże i mechanizmy powstawania reakcji w zaburzeniach postraumatycznych u ludzi i zwierząt

3. charakterystyka dziecka z zaburzeniami w autoregulacji emocjonalnej – przyczyny powstawania zaburzeń postraumatycznych, grupy dzieci zwiększonego ryzyka, charakterystyka zachowań i reakcji.

4. zaburzenia postraumatyczne rozwojowe – zasady prowadzenia terapii.

5. zaburzenia dysocjacyjne – podłoże, charakterystyka, dynamika procesu

 

Dzień II

6. zwierzę w pracy terapeutycznej z dzieckiem z zaburzeniami w autoregulacji emocjonalnej – charakterystyka reakcji zwierząt w kontakcie z dzieckiem z zaburzeniami w autoregulacji emocjonalnej. Zasady przygotowania zwierząt do pracy zooterapeutycznej z dzieckiem po traumie.

7.Praca z dzieckiem po traumie – techniki budowy zaburzonej relacji, techniki pozwalające na obniżenie napięcia, techniki pracy terapeutycznej.

8. Zasady budowy ćwiczeń zajęciowych, w pracy z dzieckiem po traumie w różnych formach zooterapii.

9. zasady postępowania w sytuacjach trudnych.

metodyka prowadzenia szkolenia

Kurs prowadzony jest metodą zintegrowaną (skondensowaną), która pozwala na naukę materiału merytorycznego w 5-7x krótszym czasie. w trakcie 16h zajęć otrzymujecie Państwo wiedzę, która obejmuje ok 100h zajęć prowadzonych metodą tradycyjną. Ta forma nauki jest w tej chwili standardem światowym w przekazywaniu wiedzy terapeutycznej i nauce metod terapeutycznych. W metodzie tej bazuje się na rozumieniu cech wspólnych i mechanizmów rządzących omawianymi zjawiskami a nie na omawianiu każdego z tych zjawisk oddzielnie. Wiedza przedstawiona w trakcie szkolenia jest wiedzą specjalistyczną i nie jest w naszym kraju dostępna w żadnym opracowaniu książkowym.

Cele szkolenia

Osoby kończące szkolenie będą rozumieć to co dzieje się z uczestnikami terapii, co i w jaki sposób wpływa na zachodzenie w nich zmian i w jakim kierunku te zmiany zachodzą – będą umieć dostrzec i opisać te elementy terapii. Będą również rozumieć zasady budowy metod terapeutycznych. Osoba kończąca szkolenie będzie w stanie dokładnie opisać które elementy stosowanej przez siebie metody, techniki, ćwiczenia, będą inicjatorem zmian terapeutycznych a które zadziałają jako hamulec rozwojowy i dlaczego. Będą rozumieć jakie cechy powinno posiadać zwierzę, które będą niezbędne w prowadzeniu określonej terapii, skierowanej do określonej osoby. Osoby kończące szkolenie powinny wiedzieć jak te cechy u zwierzaka podkreślić i co jest podłożem ich istnienia. etc, etc

Cena obejmuje udział w szkoleniu, poczęstunek w formie bufetu kawowego oraz materiały i uzyskanie imiennego certyfikatu.

Szczegółowych informacji na temat warsztatów, udziela bezpośrednio osoba prowadząca zajęcia pod nr telefonu podanym w nagłówku strony (511363206) lub mailowo dogoterapia@program.org.pl