Zoopsychologów potocznie nazywamy „zaklinaczami zwierząt”, chociaż to nazwa bardzo przypadkowa i błędnie obrazująca zakres zadań stojących przed specjalistami w zakresie zoopsychologii czyli antrozoologami.

Międzynarodowa nazwa zoopsychologii, to antrozoologia (Anthrozoology). 

Antrozoologia, to nauka zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy przedstawicielami świata zwierząt i ludźmi. Jest to nauka interdyscyplinarna powstała pod koniec XX w. W swoich teoriach i badaniach czerpie wiedzę z wielu dyscyplin, w tym antropologii  , etologii  , medycyny  , psychologii  , weterynarii  i zoologii. Głównym celem anthrozoologów w ramach prowadzonych badań jest dogłębne poznanie i opisanie prawidłowych relacji i interakcji człowiek-zwierzę – tak w zakresie mechanizmów ich budowy, podłoża, oraz skutków dla obu stron.

Naukowcy w zakresie Antrozoologii uznają dotychczasowy brak naukowego zainteresowania badaniem funkcjonowania społecznego zwierząt w relacjach z człowiekiem. Nadal brakuje ujednoliconej wiedzy i zestawu teorii naukowych, w zakresie relacji między człowiekiem a innymi gatunkami zwierząt, szczególnie w świetle różnic kulturowych, symboli, historii i ich rzeczywistej fizycznej obecności w społecznościach ludzkich. Zamiast jednolitego podejścia, mamy w chwili obecnej do czynienia z wieloma podejściami naukowymi i nienaukowymi oraz z kilkoma metodami dostosowanymi do potrzeb danej dyscypliny uczestniczącej.

Obecne działania antrozoologów teoretyków skupiają się przede wszystkim na poznaniu ogólnych zasad funkcjonowania wzajemnego człowieka i zwierząt. Stworzenia spójnej teorii na podstawie twardych dowodów neurobiologicznych oraz badań w zakresie różnic w funkcjonowaniu zwierząt żyjących na wolności i przebywających w niewoli człowieka, w tym gatunków zwierząt udomowionych.

 • Interakcje oraz zasięg i podłoże utrzymywanych interakcji przez zwierzęta.
  Afektywne (emocjonalne) lub relacyjne więzi między ludźmi i zwierzętami
  Ludzkie wyobrażenia i przekonania w odniesieniu do innych zwierząt.
  W jaki sposób zwierzęta wpasowują się (dostosowują się ) do funkcjonowania w społeczeństwie ludzkim.
  Czym różni się funkcjonowanie zwierząt tego samego gatunku mieszkających w różnych kulturach, i w zmieniającym się w czasie.
  Badanie w zakresie udomowienia zwierząt : jak i dlaczego zwierzęta domowe wywodzą się od dzikich gatunków ( paleoanthrozoology ).
  Różnice w socjalizacji zwierząt przebywających w niewoli: różnice w zachowaniach społecznych zwierząt w zoo i zwierząt mieszkających z hodowcami.
  Budownictwo społeczne zwierząt i co znaczy dla zwierząt socjalizacja i życie (funkcjonowanie) społeczne.
  paradygmat zoologiczny
  Więź człowiek-zwierzę
  analogie między interakcjami ludzko-zwierzęcymi i w zakresie budowania życia społecznego człwoieka z innymi ludźmi.
  Symbolika zwierząt w literaturze i sztuce
  Historia udomowienia zwierząt
  Przecięcia i podobieństwa gatunkowe, – zachowania rasizmu i seksizmu
  Miejsce zwierząt w pomieszczeniach zajmowanych przez ludzi
  Religijne znaczenie zwierząt w całej historii ludzkości
  Różnice międzykulturowe w etycznym traktowaniu zwierząt
  Umysł, Self oraz Osobowość – różnice między człowiekiem a poszczególnymi gatunkami zwierząt.

Zoopsycholodzy (antrozoolodzy) praktycy zajmują się przede wszystkim budowaniem prawidłowych relacji człowieka ze zwierzęciem, wzajemnego wykorzystania na co dzień atutów nabytych w trakcie budowania relacji społecznych człowiek-zwierzę. Zwłaszcza w relacjach człowiek-człowiek i w prawidłowym rozwoju społecznym, osobowościowym oraz w trakcie  psychoterapii, w psychoedukacji i w re-socjalizacji.

Do zadań zoopsychologów/antrozoologów praktyków należą m.in:

 • świadome budowanie relacji wewnątrz grupy społecznej, której członkiem jest zwierzę – np. rodziny.
 • nauka metod nagradzania i karania zwierząt zgodnych z zasadami etologii danego gatunku.
 • nauka rozumienia symboliki i znaków w komunikacji człowiek – zwierzę.
 • budowanie pozycji społecznej w hierarchii stada społecznego zwierzaka (np rodziny) – podział ról i zadań.

 

Zawód „zoopsycholog” został wpisany na listę zawodów Ministerstwa Pracy dnia 1 lipca 2007 pod nr 516407

Zgodnie z klasyfikacją, należy on do grupy samodzielnych specjalistów, z tego względu certyfikat może uzyskać osoba, która posiada co najmniej świadectwo maturalne. 

Zawód „zoopsycholog” nie został wpisany do nowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego obowiązującej od 23 grudnia 2011 (zakładka certyfikaty). Z tego względu nie obowiązują już przepisy uzyskania kwalifikacji MEN.

Aby uzyskać certyfikat międzynarodowy należy posiadać co najmniej ukończone studia zawodowe w kierunku zbliżonym do tematu:

 • zoologia i pochodne
 • psychologia
 • medycyna i weterynaria
 • pedagogika
 • socjologia
 • praca socjalna
 • inne nauki społeczne i przyrodnicze