Instytucje i stowarzyszenia, które popierają definicję dogoterapii przyjętą przez nasz Związek

Oto lista instytucji, stowarzyszeń i innych strukturach zrzeszających specjalistów różnych dziedzin, którzy poparli znaczenie słowa dogoterapia, opublikowaną przez Związek Zooterapeutów i Przewodników zwierząt Pracujących.

1/ Narodowa Sieć Leczenia Zaburzeń Autoregulacji Emocji i Stresu Traumatycznego Dzieci i Młodzieży z siedzibą w Warszawie www.nslt.pl

2/Stowarzyszenie SOnDiR z siedzibą w Warszawie www.sondir.info

3/Mobbing – Program CBT z Warszawy w zakresie leczenia stresu postraumatycznego osób – ofiar mobbingu www.program.org.pl

 

 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy specjalistów i instytucje