Promocje w 2019 roku 

kurs łączący wszystkie specjalizacje zooterapia/animaloterapia będzie kosztował tylko 5 tysięcy złotych brutto

Kursy, szkolenia i konsultacje indywidualne organizowane są w

  • Katowicach, przy ul. Klimczoka 4 i nr 9

kursy odbywają się w godzinach pomiędzy 9:00 – 17:00

zapisy na szkolenia odbywają się telefonicznie +48/511363206 lub mailowo: terapia@zooterapia.org.pl

Terminarz szkoleń w roku 2019

 

Rodoterapia – terapia z wykorzystaniem gryzoni (króliki, świnki morskie, wiewiórki, szynszyle i inne)

Awiterapia – terapia z wykorzystaniem ptaków, w tym ptactwa domowego (drobiu), hodowlanego (np. papugi, gołębie) i ptactwa dzikiego (np. jastrzębie)

Bowiterapia – terapia z wykorzystaniem rogatych zwierząt domowych (kozy, owce, bydło) i innych z rodziny wołowatych

Onoterapia – terapia z wykorzystaniem osłów

Alpakoterapia – terapia z wykorzystaniem alpak i wikunii

Felinoterapia – terapia z wykorzystaniem kotów domowych
i innych kotowatych

Dogoterapia/kynoterapia – terapia z wykorzystaniem psów i innych psowatych

Animator wypoczynku wśród zwierząt – szkolenie zawodowe skierowane m.in do właścicieli ośrodków wypoczynkowych i agroturystycznych.

Animator rekreacji wśród zwierząt – szkolenie zawodowe skierowane do osób prowadzących zajęcia rekreacyjne, z użyciem zwierząt.

 

Prowadzimy zapisy na wszystkie podane terminy szkoleń.  Przy zgłoszeniu proszę podać nazwę kursu i termin pierwszego dnia szkolenia.

 

Uwaga!!!!

Prowadzimy szkolenia refundowane przez PUP oraz pomoc społeczną. Posiadamy nr RIS

Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów dla grup min 3 osobowych.

Istnieje możliwość ustalenie dowolnego miejsca i terminu przeprowadzenia kursu na terenie kraju dla grup minimum 5 osobowych.