newsletter październik 2013

1. Już na początku listopada zamieścimy terminu kursów w pierwszym kwartale 2014 roku.

Od miesiąca listopada będziecie mięć Państwo do wyboru dwie opcje szaty graficznej naszego kalendarium. Jedna w formie dotychczasowej, druga w programie kalendarium, w którym obok daty będzie możliwa do pobrania mapka dojazdu i inne przydatne gadżety.

2. nowe kalendarium dla osób zalogowanych do systemu

Nowe kalendarium będzie również dostępne dla osób zalogowanych w systemie, w którym będzie możliwość zamieszczania własnych notatek, pytań i odpowiedzi. .

Kalendarium będzie dostępne w dodatkowym menu widocznym, tylko dla osób zalogowanych.

3. Informacja dotycząca wpisu na listę licencjonowanych zooterapeutów akredytowanych przez nasz Związek

Ponieważ mamy coraz więcej zgłoszeń o podszywaniu się dogoterapeutów pod naszą metodę terapii, informujemy, że nasi specjaliści posiadają dwa dokumenty akredytacyjne, którymi powinni się posługiwać. Wzory dokumentów zostały przesłane do stowarzyszeń zrzeszających specjalistów w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji i innych.

W przypadku niejasności lub wątpliwości, prosimy o potwierdzenie zgodności tych dokumentów telefonicznie lub mailowo.

Więcej informacji na temat certyfikacji uzyskacie Państwo dzwoniąc pod nr 511363206 lub mailowo terapia@zooterapia.org.pl

4.Umowa z kancelarią prawną z Warszawy.

Na koniec kolejna smutna informacja.

Ponieważ mamy coraz więcej zgłoszeń o narastaniu zjawiska nieuczciwej konkurencji, zwłaszcza w formie stalkingu i mobbingu, informujemy, że podpisaliśmy stałą umowę jedną z warszawskich kancelarii prawnych, która będzie występować w naszym imieniu i imieniu naszych Związkowców, do organów ścigania.

Nękanie telefoniczne, mailowe, osobiste; agresywne wywieranie wpływu a także pisanie nieprawdy, pisanie donosów, oczernianie publiczne, także na łamach internetu, stosowanie tzw reklamy negatywnej i inne działania, które nie mają potwierdzenia w faktach i na które strona aktywna nie posiada dowodów, są w chwili obecnej czynem karalnym (art. 190a § 1 k.k). Także w sytuacji, kiedy sprawca uważa, że działał w słusznej wierze lub sam czuje się ofiarą drugiej strony.

Jeśli stalkingu dopuszcza się osoba fizyczna, to ona podlega karze. Jeśli proceder jest prowadzony przez osoby zatrudnione lub zrzeszone w jakieś instytucji – za stalking tych osób, w przypadku prób „wygryzania lub ustawiania” konkurencji, odpowiada zarząd lub właściciel a ich czyny traktuje się łącznie. Za działania o charakterze stalkingu, sprawcy grozi do trzech lat więzienia.

Naszą decyzję podjęliśmy, ponieważ uważamy, że nie możemy dopuszczać do bezkarnych działań tak osób zrzeszonych w Związku jak i innych specjalistów (nie zrzeszonych PZZiPZP) w zakresie dogoterapii/kynoterapii, felinoterapii oraz innych dziedzin związanych z zooterapią pracujących w naszym kraju. Obowiązuje nas wszystkich prawo, zwłaszcza prawo do bezpiecznego i swobodnego wykonywania zawodu. Żaden specjalista nie może stosować presji, tylko dlatego, że ma inne spojrzenie na dany temat. Od tego są badania naukowe, wyniki ewaluacji działań oraz ocena klientów i specjalistów z innych dziedzin z którymi zooterapeuci współpracują.

Jednocześnie informujemy, że w chwili obecnej dwie sprawy już zostały złożone do organów ścigania a w pięciu prowadzone jest wstępne postępowanie dowodowe.

Więcej informacji znajdziecie Państwo po zalogowaniu się na stronę w dodatkowym menu.