Mamy już ponad 900 członków – certyfikowanych zooterapeutów pracujących zgodnie z kanonem terapeutycznym oraz w oparciu o badania neurobiologiczne i etologiczne.

Od czerwca wracamy do szkoleń w formie tradycyjnej. Nadal można brać udział w kursie  online za pomocą komunikatora u siebie w domu. Zapraszamy
ztpzp

Promocje w 2021 roku 

kurs łączący wszystkie specjalizacje zooterapii/animaloterapii będzie kosztował tylko 6 tysięcy złotych brutto

Cena pojedynczego szkolenia w 2021  2 tysiące złotych

w tej chwili organizujemy szkolenia, certyfikujemy i licencjonujemy następujące specjalizacje

Aspersoterapia – terapia z wykorzystaniem ślimaków (Helix aspersa maxima)

Suidoterapia – terapia z wykorzystaniem świniowatych (świń, babirussów, guźców i dzikanów)

Lagoterapia – terapia z wykorzystaniem zajęczaków (króliki, zające, inne)

Rodoterapia – terapia z wykorzystaniem gryzoni (świnki morskie, wiewiórki, szynszyle i inne)

Awiterapia – terapia z wykorzystaniem ptaków, w tym ptactwa domowego (drobiu), hodowlanego (np. papugi, gołębie) i ptactwa dzikiego (np. jastrzębie)

Bowiterapia – terapia z wykorzystaniem rogatych zwierząt domowych (kozy, owce, bydło) i innych z rodziny wołowatych

Onoterapia – terapia z wykorzystaniem osłów

Alpakoterapia – terapia z wykorzystaniem alpak i wikunii

Felinoterapia – terapia z wykorzystaniem kotów domowych
i innych kotowatych

Dogoterapia/kynoterapia – terapia z wykorzystaniem psów i innych psowatych

Animator wypoczynku wśród zwierząt – szkolenie zawodowe skierowane m.in do właścicieli ośrodków wypoczynkowych i agroturystycznych.

Animator rekreacji wśród zwierząt – szkolenie zawodowe skierowane do osób prowadzących zajęcia rekreacyjne, z użyciem zwierząt.

szkolenie dla trenerów szkoleń zooterapeutycznych – obejmujący 6 semestrów 

Uwaga:

Szkolenia terapeutyczne nie! mogą być prowadzone w formie e-learningowej lub przez inne formy samodzielnej nauki.